เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]94
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]107
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]79
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]81
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2565 [ 30 ก.ย. 2563 ]38
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]122
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]126
8 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ) [ 20 ก.พ. 2563 ]151
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 [ 27 พ.ย. 2561 ]192
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560 [ 27 พ.ย. 2561 ]182