เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 
 

 

 


  วัน พฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทา...
   
  วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยงานป้องกันและบ...
   
  วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุวรรณา กุมภิโร นา...
   
  วัน จันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565ประชุมสภาเทศบาลตำบ...
   


 
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ
ดีวีดีสารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561