เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 
 

 

 


  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลป่งไฮ ได้เข้าร่วม...
   

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายประดิษฐ์ เหลาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ พร้อม พนักงานข้าราชก...

  วันพุธที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 09:00 น.กิจกรรมจิตอาสา “...
   

วันพุธที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 09:00 น.

เจ้าพนักงานราชการ ลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลป...

  วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุม...
   

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ท่านนายกสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ คณะผู้บ...

  วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ...
   

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 เป็นต้นไป

เทศบาลตำบลป่งไฮ ได้จัดประชุ...

 


 
คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ชุด เทศบาลคืออะไร?
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561