เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]35
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]32
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]115
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]82
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]99
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]85
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]82
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]221
9 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]206