เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลป่งไฮ ที่ 702/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 มิ.ย. 2565 ]2
2 คำสั่งเทศบาลตำบลป่งไฮที่703/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง [ 29 มิ.ย. 2565 ]2
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]31
4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565 [ 22 ต.ค. 2564 ]33
5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]28
6 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]26
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]27
8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]28
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]30
10 คำสั่งเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ [ 3 พ.ค. 2564 ]94
11 คำสั่งเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการบันทึกข้อมูลฯ [ 5 เม.ย. 2564 ]113
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564-2566 [ 13 ม.ค. 2564 ]105
13 รายงานการแต่งตั้งพนักงานครู ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]89
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (ก.ท.จ.บึงกาฬ) [ 2 ธ.ค. 2563 ]93
15 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) [ 14 ต.ค. 2563 ]87
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ต.ค. 2563 ]98
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]92
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ [ 21 ก.ย. 2563 ]149
19 ประกาศองค์การบริหารตำบลป่งไฮ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]161
20 แนวทางการลา จริยธรรมข้าราชการ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยราชการ [ 20 ก.ค. 2563 ]81
 
หน้า 1|2