เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ [ 3 พ.ค. 2564 ]31
2 คำสั่งเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการบันทึกข้อมูลฯ [ 5 เม.ย. 2564 ]38
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]29
4 รายงานการแต่งตั้งพนักงานครู ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]29
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (ก.ท.จ.บึงกาฬ) [ 2 ธ.ค. 2563 ]29
6 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) [ 14 ต.ค. 2563 ]26
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ต.ค. 2563 ]31
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]26
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ [ 21 ก.ย. 2563 ]87
10 ประกาศองค์การบริหารตำบลป่งไฮ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]94
11 แนวทางการลา จริยธรรมข้าราชการ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยราชการ [ 20 ก.ค. 2563 ]21
12 แนวทางการลา จริยธรรมข้าราชการ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยราชการ [ 20 ก.ค. 2563 ]22
13 แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]100
14 แผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 2558-2560 [ 23 มิ.ย. 2563 ]95
15 แผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ.2561-2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]98
16 แผนการจัดการองค์ความรู้ [ 23 มิ.ย. 2563 ]97
17 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]107
18 มติ ก. อบต. จังหวัดบึงกาฬ ปี ๒๕๖๓ [ 7 พ.ค. 2563 ]363
19 มติ ก. อบต. จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๓ [ 7 พ.ค. 2563 ]105
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น) [ 18 มี.ค. 2563 ]110
 
หน้า 1|2