เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 
 

 

 


  วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ ...
   
  วัน พุธ ที่ 13 มกราคม เจ้าหน้าที่เทศกิจออกดูแลความ...
   

เจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลตำบลป่งไฮ ได้ออกไปดูแลความปลอยภัยให้กับนักเรียนในเขตตำบลป่งไฮ ในช่วงเช้...

  วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจด...
   
  วัน อังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 เจ้าหน้าทีช่างประปาไ...
   


 
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งท้องถิ่น" สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ
ดีวีดีสารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

 


ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561