เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การบริหารกิจการประปา [ 29 พ.ย. 2564 ]71
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การบริหารกิจการระบบกระจายน้ำ [ 10 ก.ย. 2564 ]84
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 10 มิ.ย. 2564 ]102
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 10 มิ.ย. 2564 ]88
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮเรื่องควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.๒๕๖๓ [ 23 เม.ย. 2564 ]92
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮเรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ.๒๕๖๓ [ 23 เม.ย. 2564 ]86
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮเรื่องควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายพ.ศ.๒๕๖๓ [ 23 เม.ย. 2564 ]89
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮเรื่องควบคุมตลาดพ.ศ.๒๕๖๓ [ 23 เม.ย. 2564 ]92
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮเรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.๒๕๖๓ [ 23 เม.ย. 2564 ]88
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่งไฮเรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.๒๕๖๓ [ 23 เม.ย. 2564 ]93