เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565 ]54
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่งไฮ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565 ]49
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยทางเข้าประปา บ้านหนองชัยวานใต้ หมู่ 15 [ 23 ก.พ. 2565 ]43
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อเมนประปาบ้านหนองชัยวานใต้ หมู่ ๑๕ ไปวัดอรัญญาโนนผาแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2565 ]45
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสรา้งถนน คสล เส้นวัดป่าโชคชัยวนาราม หมู่ 10 [ 22 ก.พ. 2565 ]47
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นวัดป่าโชคชัยวนาราม หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2565 ]41
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า [ 7 ก.พ. 2565 ]42
8 ประกาศเทศบาลตำบลป่งไฮ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเขียนแบบและรับรองแบบก่อสร้างหรือออกแบบก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]41
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 19 ม.ค. 2565 ]42
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้พลาสติกพนักพิง [ 19 ม.ค. 2565 ]40
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดพื้นที่ถนนลูกรังภายในตำบลป่งไฮ [ 18 ม.ค. 2565 ]39
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสถานที่สนามแข่งกีฬาและกองอำนวยการ [ 14 ม.ค. 2565 ]44
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร [ 13 ม.ค. 2565 ]36
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มสูบน้ำ [ 6 ม.ค. 2565 ]40
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 4 ม.ค. 2565 ]45
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 4 ม.ค. 2565 ]40
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาส้มและคลอรีน [ 4 ม.ค. 2565 ]44
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้่อปั๊มจ่ายสารเคมี [ 4 ม.ค. 2565 ]41
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนก่อ หมุ่ 9 [ 9 ธ.ค. 2564 ]41
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 8 ธ.ค. 2564 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12