เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรังเพื่ิอการเกษตร สายหลังปั๊มน้ำมัน บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ 2 [ 5 ส.ค. 2564 ]28
2 ประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ซ่อมสร้าง เทศบาลตำบลป่งไฮ แบบ บก 06 [ 23 ก.ค. 2564 ]24
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างถนนเสริมไหล่ทางคอนกรีต บ้านท่าช้าง หมู่ 11 ไป บ้านหนองชัยวาน หมู่ 3 โดยการขยายไหล่ทางคอนกรีต 2 ข้าง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร [ 20 ก.ค. 2564 ]25
4 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมขุดทางระบายน้ำ ภายในตำบลป่งไฮ [ 16 ก.ค. 2564 ]28
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบ่พักน้ำดิบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสวรรค์เหนือ หมู่ 16 [ 21 มิ.ย. 2564 ]26
6 ประปาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงท่อระบายน้ำเส้นหลังวัดป่าศรีวิไลย์ บ้าน่ทาช้าง หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]27
7 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม (สขร.1) 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]26
8 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]22
9 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 254 (สขร.1) [ 17 พ.ค. 2564 ]33
10 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564(สขร.1) [ 17 พ.ค. 2564 ]36
11 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 13 พ.ค. 2564 ]30
12 การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 พ.ค. 2564 ]31
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแสง [ 26 มี.ค. 2564 ]30
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนเสริมไหล้ทางคอนกรีต พร้อมเสริมผิวลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete เส้นโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ 1 ไป บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ 2 [ 23 มี.ค. 2564 ]33
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนเสริมไหล้ทางคอนกรีต พร้อมเสริมผิวลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete เส้นบ้านหนองชัยวาน หมู่ ไป บ้านท่าช้าง หมู่ 11 [ 23 มี.ค. 2564 ]32
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงสะคาม [ 22 มี.ค. 2564 ]31
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงสะคาม [ 5 มี.ค. 2564 ]26
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนเสริมไหล้ทางคอนกรีต พร้อมเสริมผิวลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete เส้นบ้านหนองชัยวาน หมู่ 3 ไป บ้านดอนก่อ หมู่ 9 [ 5 มี.ค. 2564 ]38
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนเสริมไหล้ทางคอนกรีต พร้อมเสริมผิวลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete เส้นบ้านหนองชัยวาน หมู่ 3 ไป บ้านสังคมพัฒนา่ หมู่ 8 [ 5 มี.ค. 2564 ]34
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพารา [ 1 มี.ค. 2564 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8