เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]23
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 พ.ค. 2564 ]22
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ [ 10 พ.ค. 2564 ]24
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]32
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]34
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]26
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]33
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]23
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]35
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]20
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ [ 27 ต.ค. 2563 ]63
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]32
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]33
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]19
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]36
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]23
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่งไฮ ครั้งแรก ประจำปี 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]36
18 หนังสือนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562 [ 4 ส.ค. 2563 ]80
19 หนังสือสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562 [ 4 ส.ค. 2563 ]75
20 หนังสือสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562 [ 4 ส.ค. 2563 ]74
 
หน้า 1|2