วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างจัดสถานที่สนามแข่งกีฬาและกองอำนวยการ โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลตำบลป่งไฮร่วมกับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลตำบลป่งไฮร่วมกับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลตำบลป่งไฮร่วมกับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลตำบลป่งไฮร่วมกับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค 6832 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อปั้มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อสารส้ม สารละลายคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดเครื่องแบบ อปพร.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง