เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองมัดหมี่และย้อมสีจากธรรมชาติบ้านท่าเชียงเครือ ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ไม้มงคล 5 ชนิด (พะยูง มะขาม ใบยอ ต้นคูณ ต้นขนุน) ใช้โคลนจากแม่น้ำฮี้มาหมักผ้า เพื่อทำให้ผ้าอ่อนนุ่ม ไม่แข็ง ใส่สบาย และมีลายผ้าประจำชุมชน ลาย “สาวภูไทล่องน้ำฮี้” บ.ท่าเชียงเครือ ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทร. 087-8835856 ที่มา https://district.cdd.go.th/seka/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-otop/