เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 


วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 กิจกรรมรวมพลังพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม


วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

       ทางเทศบาลตำบลป่งไฮและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซกาได้จัดกิจกรรมรวมพลังพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข"

       โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณถนน ฯลฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่

2022-06-20
2022-06-16
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09
2022-06-08
2022-06-06
2022-03-03