เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 


วัน พฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ติดตั้งป้ายนกเป็ดน้ำเป็นสัตว์คุ้มครองบริเวณหนองแสงและบึงสระครามและป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณใกล้กับวัดป่าศรีวิไล บ้านท่าช้าง หมู่11


2022-03-03
2022-02-11
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-04
2022-02-04
2022-02-04