เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 


วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุวรรณา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ ปภ.จังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ ปภ. ในงานประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดการงานป้องกัน


2022-03-03
2022-02-11
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-04
2022-02-04
2022-02-04