เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.ponghai.go.th
 
 
 


วัน พุธ ที่ 13 มกราคม เจ้าหน้าที่เทศกิจออกดูแลความปลอดภัยของนักเรียน


เจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลตำบลป่งไฮ ได้ออกไปดูแลความปลอยภัยให้กับนักเรียนในเขตตำบลป่งไฮ ในช่วงเช้าและช่วงเย็น

2022-01-14
2022-01-12
2022-01-11
2022-01-11
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-09
2022-01-09
2022-01-07